Αρχική σελίδα » Διδάσκοντες/ουσες

Διδάσκοντες/ούσες

Τομέας Πολιτικής Επιστήμης, ΠΕΔΔ

Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας, ΠΕΔΔ

Ομότιμοι Καθηγητές, ΠΕΔΔ

Διδάσκοντες / Διδάσκουσες από άλλα τμήματα

 

  • Ντίνας Ηλίας, Ελβετική Έδρα Σπουδών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
  • Ριζάς Σωτήριος, Διευθύνων Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών