Αρχική σελίδα » Υποψήφιοι/ες » Δίδακτρα - Υποτροφίες

ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η συμμετοχή στο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει από το ακαδημαϊκό έτος 1997‐98, την καταβολή διδάκτρων για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Προγράμματος. Το ύψος των διδάκτρων έχει ορισθεί στα 440 ευρώ ετησίως. Τα δίδακτρα μπορούν να καταβάλλονται σε μία ή δύο δόσεις.

Ανάλογα με τους πόρους του Προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, η οποία συνδυάζεται με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και των αντίστοιχων Τομέων του Τμήματος.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακινούνται να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν οικονομική βοήθεια και υποτροφίες και από άλλους φορείς.