Αρχική σελίδα » Τίτλοι και διάρκεια Σπουδών » Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Η διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη (τέσσερα εξάμηνα). Το Πρόγραμμα προβλέπει την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία,  με τις εξής κατευθύνσεις: α) Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία και β) Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Έρευνα.