Αρχική σελίδα » Προβολή Νέων

Προβολή νέων

10.07.2024

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας #3

 

 

Η δημόσια υποστήριξη διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Ανδριτσόπουλου Μιχαήλ, με τίτλο «Η σημασία του προσώπου στο έργο του R. Dworkin», με επιβλέποντα τον κ. Γ. Μολύβα και μέλη της επιτροπής τους κκ. Ν. Π. Λέκκα και Κ. Κουκουζέλη (Παν/μιο Κρήτης) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/07/2024, 12:00 διαδικτυακά στο παρακάτω σύνδεσμο: https://uoa.webex.com/meet/gmolivas