Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

22.02.2017

14η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

 

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

18.00 - 21.00

 

Αιόλου 42-44, Αίθ. 4, 2ος ορ.

 

Α’ Μέρος - 18.00 - 18.45

 

Σπανός Γεώργιος

Η άκρα δεξιά εκτόνωση μιας μελαγχολικής δημοκρατίας: ακροδεξιά κόμματα στο σύγχρονο περιβάλλον της μεταδημοκρατίας

 

Τσατσαρούνος Αλέξανδρος

Η αντιμετώπιση του εγχειρήματος της ΕΔΑ από το ΚΚΕ.  Ενδεχομενικότητα, εργαλειοποίηση της ιστορίας και ιστορικός υποκειμενισμός στην πολιτική

 

Κούρτης  Ιωάννης

Η ανάδυση της σχέσης μεταξύ μικροκοινωνιολογικών και μακροκοινωνιολογικών θεωρήσεων μέσα από αφηγήσεις: Η περίπτωση των «Μαυρόλυκων» του Πετσάλη-Διομήδη

 

 

18.45.00-19.05 Συζήτηση

 

19.05-19.15 Διάλλειμα

 

Β’ Μέρος - 19.15- 20.00

 

Κάτσενος Κωνσταντίνος

Φίλος/Εχθρός, απόφαση, εξαίρεση, κυριαρχία

 

Στυλιανίδης Ορέστης

Φετιχισμός και Εμμενής κριτική: γνωσιοθεωρία και κοινωνική θεωρία στον Marx, τον Horkheimer και στον Adorno

 

Αβακουμίδης Πρόδρομος

Υποκείμενο και Ιδεολογία στους Αλτουσέρ, Φουκώ και σε συναφείς προσεγγίσεις. Η περίπτωση του χρεωμένου υποκειμένου ως βιοπολιτικής κατασκευής του νεοφιλελεθερισμού

 

 

20.00-20.20 Συζήτηση

 

20.20-21.00 Ποτό & Αναψυκτικό