Αρχική σελίδα » Περιγραφή » Συνεργασίες

Συνεργασίες

Το ΠΜΣ έχει προχωρήσει στη θεσμοθέτηση μιας σειράς συνεργασιών με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ειδικότερα, βρίσκεται σε εξέλιξη η θεσμοθέτηση της συνεργασίας που ήδη υπάρχει με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΠΜΣ μπορούν να αξιοποιήσουν και τις συνεργασίες του Τμήματος ΠΕΔΔ στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus.

Το ΠΜΣ έχει προχωρήσει στη θεσμοθέτηση μιας σειράς συνεργασιών με φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ).

Το ΠΜΣ συνεργάζεται επίσης με όλα τα εργαστήρια του Τμήματος ΠΕΔΔ και κυρίως με τα Εργαστήρια: Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων, Πολιτικής Επικοινωνίας, Μελέτης της Ελληνικής Πολιτικής, Διασποράς και Μετανάστευσης.