Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Ο Εταιρισμός στην Ευρώπη & την Ελλάδα στην Εποχή των Επαναστάσεων

Ο Εταιρισμός στην Ευρώπη & την Ελλάδα στην Εποχή των Επαναστάσεων: Η Φιλική Εταιρία στο Διεθνές της Πλαίσιο


Γιακωβάκη Νάσια, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Σκοπός του μεταπτυχιακού αυτού σεμιναρίου είναι να στρέψει την προσοχή στις απαρχές της νεωτερικής πολιτικής οργάνωσης και κινητοποίησης, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα οικείο μεν, αλλά μάλλον ασυνήθιστο, αν όχι περιθωριοποιημένο ερευνητικά,  ελληνικό παράδειγμα: τη Φιλική Εταιρεία (1814-1821). Η σημασία της Φιλικής Εταιρείας για την οργάνωση της πρώτης επιτυχούς εθνικής επανάστασης στην Ευρώπη στα χρόνια της Παλινόρθωσης είναι αναγνωρισμένη και αδιαμφισβήτητη. Εδώ θα μας απασχολήσει αυτή καθ’ εαυτή, ως νέα μορφή συλλογικής δράσης και όχι ως εισαγωγή στην Επανάσταση του 1821.

 

Το θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί θα κληθούμε να επισκεφθούμε έναν «παγωμένο τόπο» της εθνικής ιστορίας με φρέσκια ματιά και να προβληματιστούμε για τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους μέσα στους οποίους η εμφάνιση και η ανάπτυξη αυτής της πρωτότυπης και τόσο δραστικής συνωμοτικής πολιτικής οργάνωσης μεταξύ των Ελλήνων κατέστη δυνατή.

 

Η ανανεωτική ματιά θα προκύψει από την απόπειρα ένταξης και συσχέτισής της Εταιρείας με τα ιδιαίτερα ελληνικά, τα ευρύτερα οθωμανικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά συμφραζόμενα μιας κρίσιμης εποχής, της Εποχής των Επαναστάσεων. Συγχρόνως, η διερεύνηση της ιστορίας της Φιλικής θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διατυπωθούν γενικότερα ερωτήματα για τους δρόμους μέσα τους οποίους γεννιέται η ανάγκη ανάληψης συλλογικής πολιτικής δράσης στα χρόνια της νεωτερικότητας.

 

Στους φοιτητές το μάθημα προσφέρει ταυτόχρονα μία πρώτης τάξεως ευκαιρία εξοικείωσης στην πράξη με τις μεθόδους της ιστορικής έρευνας, αλλά και τη δυνατότητα μίας συνοπτικής (αλλά εις βάθος) εισαγωγής σε μια περίοδο καθοριστική, όχι μόνο για τη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά για την ιστορία της νεότερης Ευρώπης και τη διαμόρφωση του σύγχρονο κόσμου.