Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Κοινωνία και Πολιτεία: Ζητήματα Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης

Κοινωνία και Πολιτεία: Ζητήματα Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης

 

Λυριντζής Χρήστος, Ομότιμος Καθηγητής

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής

 

Το μάθημα συζητά θέματα, προβλήματα και αντινομίες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στο πλαίσιο των σημαντικών κοινωνικοπολιτικών και γεωπολιτικών μετασχηματισμών της μεταπολεμικής περιόδου. Ζητήματα συγκρότησης, παρουσίασης και άσκησης της εξουσίας και οι νομικοί, πολιτισμικοί και οικονομικοί περιορισμοί.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ

«Εγκοινώνιση»  και  «Εξατομίκευση»

Πολιτισμός και Εξουσία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ανεκπλήρωτο όνειρο

Τα πολιτικά κόμματα στην εποχή της «οργανωτικής εκλογίκευσης»

Η Δημοκρατία ως απουσία τίτλου διακυβέρνησης?