Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Ελληνική Κοινωνία και Πολιτική

Ελληνική Κοινωνία και Πολιτική


Παπαβλασόπουλος Ευθύμιος, Λέκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Περιγραφή του μαθήματος

Το μάθημα φιλοδοξεί να φωτίσει τους κρίσιμους μετασχηματισμούς του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος της Μεταπολίτευσης και να συζητήσει κριτικά τις διαδικασίες συγκρότησης και τα βασικά χαρακτηριστικά του.  Με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση και την επίδραση των οικονομικών, κοινωνικών δομών και σχέσεων πάνω στο «πολιτικό», το μάθημα θα επιχειρήσει την κριτική κατανόηση του πραγματολογικού υλικού, που η μέχρι σήμερα έρευνα έχει θησαυρίσει. Οι προσεγγίσεις θα στηριχθούν στην κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και των πορισμάτων της εμπειρικής έρευνας με σκοπό να ελεγχθεί η ερμηνευτική επάρκεια των κυρίαρχων και στερεοτυπικών ερμηνευτικών σχημάτων και η ορθότητα των αξιολογικών συμπερασμάτων.  Παρά την λανθάνουσα χρονολογική περιοδολόγηση των επιμέρους θεματικών και τις σαφείς ιστορικές αναφορές το σεμινάριο δεν ασχολείται με την ιστορία του Ελληνικού κοινωνικού και πολιτικού σχηματισμού.

Το σεμινάριο οργανώνεται σε τέσσερις επάλληλους  θεματικούς κύκλους. Ειδικότερα: α) Στον πρώτο επιχειρείται η  κριτική επισκόπηση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων αναφορικά με τον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό  μέσα από την (συγ)κριτική συνεξέταση των κοινωνικοοικονομικών δομών και σχέσεων καθώς και των ιδεολογικών πρακτικών. β) Ο  δεύτερος επικεντρώνει στην διαδικασία και τους ιστορικούς όρους δόμησης του πολιτικού συστήματος με αφετηρία  την θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους. Στη συνάφεια αυτή αναδεικνύονται και αναλύονται οι αντιφάσεις και οι παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος καθώς και οι πολιτικές στρατηγικές για την υπέρβασή τους. γ)  Ο τρίτος προσεγγίζει τις δομές, τους θεσμούς, τις λειτουργίες καθώς και τους μετασχηματισμούς του συστήματος πολιτικής και κοινωνικής εκπροσώπησης, μέσα από την ανάλυση των κομμάτων και του κομματικού συστήματος, των οργανωμένων συμφερόντων, των νέων κοινωνικών κινημάτων και των ΜΚΟ.  δ) Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με τον κριτικό και μεταθεωρητικό προβληματισμό αναφορικά με την αιτιότητα, τη σκοπιμότητα και τις συνέπειες των ριζικών μετασχηματισμών που συντελούνται τα τελευταία χρόνια , στον ορίζοντα μιας πολυεπίπεδης  και επίμονης κρίσης, στις δομές, στις σχέσεις και στους συσχετισμούς δύναμης στο κοινωνικό και πολιτικό μας σύστημα, μετασχηματισμοί που συμπυκνώνουν υποδειγματικά την νέα ιδεολογικοπολιτική συνάρθρωση του κράτους με την κοινωνία και την οικονομία.

Απαιτήσεις του μαθήματος

Το μάθημα στηρίζεται στις διαλέξεις των διδασκόντων αλλά και στις παρουσιάσεις των φοιτητών/τριών, γι’ αυτό και οι τελευταίοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις συναντήσεις του μαθήματος.

Η τελική αξιολόγηση  θα στηριχθεί στα παρακάτω κριτήρια:

Γραπτή άσκηση 20%

Εργασία (Το θέμα της εργασίας θα ορίζεται μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα) 40%

Παρουσίαση 20%

Συμμετοχή (στον προβληματισμό του μαθήματος, που προκύπτει από τις διαλέξεις και την παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας) 20%


Σχέδιο μαθήματος

Ι. Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός: θεωρήσεις και προσεγγίσεις

Οικονομία, κοινωνία, ιδεολογία: Δομές, σχέσεις, πρακτικές.

Υποχρεωτικά

Close D., (2007) Ελλάδα 1945 -2004, Θεσσαλονίκη, Εκδ. Θύραθεν, σελ. 85-138, 259-345

Μουζελης, Ν. ,(1978) Νεοελληνική κοινωνία. Όψεις υπανάπτυξης, Εξάντας, Αθήνα, σελ. 17-57 και 268-339.

Τσουκαλάς, Κ. , (1987), Κράτος, κοινωνία, εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα, Θεμέλιο.

Αργείτης Γ. (2005), «Συσσώρευση κεφαλαίου, δικαιότερη διανομή εισοδήματος και μακροοικονομική σταθερότητα στην Ελλάδα», στο Κ. Αλεξίου κ.ά., Οικονομικές αλλαγές και κοινωνικές αντιθέσεις στην Ελλάδα. Οι προκλήσεις στις αρχές του 21ου αιώνα, Αθήνα, Τυποθύτω-Γ. Δαρδανός, σελ. 59-86.

Ρομπόλης, Σ., κά, (2002), «Οικονομικές θεωρίες και οικονομική πολιτική στην Ελλάδα (1980-2000», στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Ιδεολογικά ρεύματα και τάσεις της διανόησης στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα, σελ. 443-75.

Διαμαντούρος, Ν., (2000), Πολιτικός δυισμός και πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, Αθήνα, Αλεξάνδρεια.

Καφετζής Π. κ.ά. (επίμ.) (2007), Πολιτική κοινωνία πολίτες.  Ανάλυση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας,  όλα τα άρθρα κυρίως εκείνα των Θ. Μαλούτα κ.ά.,  Β. Γεωργιαάδου & Η. Νικολακόπουλου, Α. Πανταζόπουλου, και Ν. Δεμερτζή & Β. Παπλιάκου, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σελ. 63-98, 125-192.

Σεβαστάκης Ν., (2004), Κοινότοπη Χώρα. Όψεις του δημόσιου χώρου και αντινομίες αξιών στην σημερινή Ελλάδα, Σαββάλας, Αθήνα.

Επιλογές

Κόλλιας Χρ., Μανωλάς Γ., Παλαιολόγου Σ.-Μ., (2005), «Η ελληνική οικονομία:  Συγκριτική θέση και εξέλιξη βασικών μεγεθών», στο Χρ. Κόλλιας κ.ά, (επίμ.), Σύγχρονες προσεγγίσεις στης ελληνικής οικονομίας, Αθήνα. Πατάκης, σελ. 67-98.

Παπαηλίας Θ. (1996), Ελληνική Οικονομία 1948-1995.  Μύθοι και πραγματικότητα, Αθήνα, Αγροτική Τράπεζα.

Pagoulatos G. (2005), “The Politics of Privitization:  Redrawing the Public-Private Boundary”, West European Politics, Vol. 28, No. 2, σελ. 358-380.

Τσουκαλάς Κ. (1993), «Τσαμπατζήδες» στη χώρα των θαυμάτων. Περί ελλήνων στην Ελλάδα, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης,  τχ. 1, σελ. 5-52.

Πιζάνιας, Π., (1994), «Ακέφαλα υποκείμενα. Περιήγηση στις πολιτικές σχέσεις με οδηγό την υποκειμενικότητα». Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 4, σελ. 25-57.

Δοξιάδης, Κ., (1993), «Η ιδεολογία στη μεταπολεμική Ελλάδα», Λεβιάθαν,  χ. 13 (β’ περίοδος), σελ. 123-148.

Μεταξάς, Α.-Ι.Δ. (2005), «Θρησκειοποίηση της πολιτικής και φοβική κοινωνία» στο Ανθόπουλος Χ. κ.ά.. (επίμ.) κ.ά., Ασφάλεια και δικαιώματα στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, σελ. 25-36.

Παντελίδου – Μαλούτα, Μ., (1996), «Πολιτική ταυτότητα, γυναικεία υποκειμενικότητα και δημοκρατία» σε  Λυριντζής, Χ. – Η. Νικολακόπουλος – Δ. Σωτηρόπουλος (επιμ.), Κοινωνία και Πολιτική. Όψεις της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας 1974-1994, Αθήνα, Θεμέλιο, σελ. 338-362.

Δώδος, Δ., κ.α., (1990), «Η πολιτική κουλτούρα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης: Συγκριτικοί πίνακες», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ειδικό τχ. (75Α) .

Δεμερτζής, Ν., (2000α), «Εισαγωγή στην ελληνική πολιτική κουλτούρα . Θεωρητικά και ερευνητικά ζητήματα»,  σε Ν. Δεμερτζής (επ.), Η ελληνική πολιτική κουλτούρα σήμερα, (γ’ έκδοση),  Αθήνα, Οδυσσέας σελ.7-39.

ΙΙ.  Πολιτικό σύστημα και κράτος: Από τον «εκδημοκρατισμό» στον «εκσυγχρονισμό»  και τη «μεταρρύθμιση»

1. Η θεσμική (ανα)συγκρότηση του κράτους και του πολιτικού συστήματος:  Ζητήματα εκδημοκρατισμού

Υποχρεωτικά

Μάνεσης, Α., (1986),  «Η εξέλιξη των πολιτικών θεσμών στην Ελλάδα: αναζητώντας μια δύσκολη νομιμοποίηση» σε Α. Μάνεσης, κ.α., Η Ελλάδα σε εξέλιξη, Εξάντας, Αθήνα, σελ. 15-60.

Spourdalakis, M., (1996), Securing Democracy in Post-authoritarian Greece. The Role of Political Parties σε G. Pridham - P. Lewis (eds) (1996), Stabilising Fragile Democracies, London, Routledge, 167-186.

Gunther R. Diamandouros P, N. Sotiropoulos A. D. (επιμ), (2006), Democracy and the State in the New Southern Europe, Oxford, Oxford University Press, (επιλογή άρθρων).

Βούλγαρης Γ. (2001) Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης 1974-1990: Σταθερή δημοκρατία σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία, Αθήνα: Θεμέλιο, σελ. 13-141.

Επιλογές

Διαμαντούρος, Ν. Π., (1983), «1974. Η μετάβαση από το αυταρχικό στο δημοκρατικό καθεστώς στην Ελλάδα», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τχ. 49, σελ. 52-87..

Αλιβιζάτος, Ν., (1980), Ο εκδημοκρατισμός σήμερα:  σύγχρονες διαστάσεις ενός παλιού αιτήματος, Σύγχρονα Θέματα, τχ. 8.

Μάνεσης, Α., (1980), «Η κρίση των θεσμών της φιλελεύθερης δημοκρατίας και το Σύνταγμα», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 8,  Ιούλιος ’80.

Καμίνης, Γ. «Από τη Μεταπολίτευση στην Εδραίωση της Δημοκρατίας: Ελλάδα – Ισπανία – Πορτογαλία» σε Χ. Βερναρδάκης κ.α. (επιμ.), Τριάντα χρόνια δημοκρατία: Το Πολιτικό Σύστημα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας 1974-2004, τομ. Α., εκδ. Κριτική, Αθήνα, 2004, σελ. 13-22

Pridham, G. (1990), “ Southern European democracies on the road to consolidation: a comparative assessment of the role of political parties”  σε G. Pridham (ed.), Securing Democracy, Routledge, London – New York, σελ. 1-41.

Featherstone, K. (1990), «Political parties and democratic consolidation in Greece»σε G. Pridham (ed.), Securing Democracy, Routledge, London – New York, σελ.179- 202.

2. Παθογένειες και δυσλειτουργίες του κράτους και του πολιτικού συστήματος: γραφειοκρατία, πελατειακές σχέσεις λαϊκισμός.

Υποχρεωτικά

Λυριντζής, Χρ. – Μ. Σπουρδαλάκης, (1993), «Περί λαϊκισμού: μια σύνθεση με αφορμή την ελληνική βιβλιογραφία», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 1, Ιανουάριος 1993, σελ. 133-62.

Lyrintzis, C., (1984), «Political Parties in Post-junta Greece: Α Case of ‘Bureaucratic Clientelism’», West European Politics, vol. 7, no 2, σελ. 99-117.

Μουζέλης Ν. (1989), «Λαϊκισμός, νέος τρόπος ένταξης των μαζών στις πολιτικές διαδικασίες;» στο Ν. Μουζέλης κ.ά. Λαϊκισμός και πολιτική, Αθήνα, Γνώση, σελ. 21-45.

Σπουρδαλάκης, Μ. (1989), «Ελληνικός λαϊκισμός και αυταρχικός κρατισμός», στο Ν. Μουζέλης κ.ά. Λαϊκισμός και πολιτική, Αθήνα, Γνώση, σελ. 65-76.

Σεβαστάκης Ν. - Γ. Σταυρακάκης (2012),  Λαϊκισμός, αντιλαϊκισμός και κρίση, Αθήνα, Νεφέλη.

Επιλογές

Χαραλάμπης, Δ., (1989), Πελατειακές σχέσεις και λαϊκισμός. Η εξωθεσμική συναίνεση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, Αθήνα, Εξάντας, σελ.239-325.

Σπανού, Κ., (1990), «Εκλογές και δημόσια διοίκηση. Η εκλογική ενεργοποίηση των ενδοδιοικητικών πελατειακών μηχανισμών» σε Γ. Βούλγαρης, κ.α. Εκλογές και κόμματα στη δεκαετία του ’80, Αθήνα, Θεμέλιο, σελ. 165-99.

Ελεφάντης, Α., (1991), Στον αστερισμό του λαϊκισμού, Αθήνα, Ο Πολίτης. σελ.235 επ.

Σωτηρόπουλος, Δ., (1996), Γραφειοκρατία και πολιτική εξουσία, Αθήνα, Αντ. Ν. Σάκκουλας.

Δεμερτζής Νίκος (2004),  «Λαϊκισμός και μνησικακία. Μια συμβολή της (πολιτικής) κοινωνιολογίας των συγκινήσεων», σε  Επιστημη και Κοινωνια, Τεύχος 12: Άνοιξη 2004

Σωτηρόπουλος Δ., (2001), Η κορυφή του πελατειακού κράτους. Οργάνωση στελέχωση και πολιτικοποίηση των ανώτερων βαθμίδων της Κεντρικής Διοίκησης στην Ελλάδα. 1974-2000, Αθήνα, Ποταμός.

Λυριντζής, Χ., (1990), «Λαϊκισμός: η έννοια και οι προοπτικές», σε Γ. Βούλγαρης κ.α., Εκλογές και κόμματα στη δεκαετία του ‘80. Εξελίξεις και προοπτικές του πολιτικού συστήματος, Αθήνα, Θεμέλιο, σελ. 44-69.

Μουζέλης, Ν., (1986), «Από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στον Ανδρέα Παπανδρέου», σε Α. Μάνεσης, κ.α., Η Ελλάδα σε εξέλιξη, Εξάντας, Αθήνα.

Spanou, C., (1996), «Penelope’s suitors: Administrative Modernization and Party Competition in Greece», West European Politics, vol. 19, no 1, 1996.

3. Οι στρατηγικές του «εκσυγχρονισμού» και των «μεταρρυθμίσεων»

Υποχρεωτικά

Μουζέλης, Ν. (2002) Από την αλλαγή στον εκσυγχρονισμό, Θεμέλιο, Αθήνα, σελ.19-72, 163-355

Γράβαρης, Δ., (2004),  «Η πολιτική οικονομία των μορφών νομιμοποίησης.  Από τον λαϊκισμό στον τεχνοκρατικό εκσυγχρονισμό» σε Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, σελ.27-57.

Μακρυδημήτρης, Α. (2002), Κράτος και κοινωνία των πολιτών, Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις, Αθήνα, σελ.101-206.

Σταθάκης, Γ. (2002), «Οικονομικός φιλελευθερισμός και το εγχείρημα του εκσυγχρονισμού» σε Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα Ιδεολογικά ρεύματα και τάσεις της διανόησης στην σημερινή Ελλάδα Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, σελ. 166-180.

Λυριντζής, Χρ. (1998), «Κρίση πολιτικής;  Νέες πολιτικές τάσεις και δυνατότητες εκσυγχρονισμού» στο Μ. Σπουρδαλάκη (επίμ.), ΠΑΣΟΚ.  Κράτος – Κόμμα – Κοινωνία, Αθήνα, Πατάκης, σελ. 78-88.

Επιλογές

Σακελλαρόπουλος Σπ. και Σωτήρης Π. (2004) Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός: Κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80. Αθήνα, Παπαζήση.

Γραβαρης, Δ. (2002) «Το αίτημα του πολιτικού εκσυγχρονισμού- Στοιχεία από τη λειτουργία μιας πολιτικής ιδεολογίας στην Ελλάδα» σε Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα Ιδεολογικά ρεύματα και τάσεις της διανόησης στην σημερινή Ελλάδα Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, σελ. 87-114.

Βούλγαρης Γ., κ.α,(2002) Η προοπτική του Εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα, Καστανιώτης, Αθήνα

Αλιβιζάτος, Ν., (2000), Ο αβέβαιος εκσυγχρονισμός, Αθήνα, Πόλις.

Τσακαλώτος Ε., (2005), Οι αξίες και η αξία της Αριστεράς, Κριτική, Αθήνα 

Κατσούλης, Η., (1988), «’Το ανθρώπινο κεφάλαιο’ στη Διαδικασία Εκσυγχρονισμού.  Η Ελληνική «αμυντική κοινωνία» μπροστά στην πρόκληση του 2000», σε Κατσούλης, Η. –  Γιαννίτσης, Τ. – Καζάκος, Π. (1988), Η Ελλάδα προς το 2000, Αθήνα, Παπαζήσης.

Παπαπούλιας, Δ. Β.  - Χ. Τσούκας, (1998), Κατευθύνσεις για τη μεταρρύθμιση του κράτους, Καστανιώτης, Αθήνα.

ΙΙΙ. Το σύστημα πολιτικής και κοινωνικής εκπροσώπησης

1.  Πολιτικές Δυνάμεις και  Κομματικό σύστημα

Α.  Νέα Δημοκρατία (Ν.Δ)

Υποχρεωτικά

Clogg R. (1987), Parties and Elections in Greece.  The search of legitimacy, Durham, NC, Duke University Press, σελ. 142-170.

Βερναρδάκης, Χ., (1997), «Η τομή στην πολιτική συγκρότηση του συντηρητικού χώρου: Η μεταπολιτευτική ιδιαιτερότητα της ΝΔ, Επίκεντρα, έτος 21ο .

Pappas, T., (1998), «Nea Demokratia: Party Development and Organizational Logics», σε Ignazi, P., - C. Ysmal, The Organization of Political Parties in Southern Europe, London, Praeger.

Pappas T. & Dinas E. (2006),“From Opposition to Power:  Greek Conservatism Reinvented”, South European Society & Politics, Vol. 11, No. 3-4, σελ. 477-496.

Επιλογές

Αλεξάκης, Ε., (2001), Ελληνική Δεξιά: Δομή και Ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας (1974-1993), Αθήνα – Κομοτηνή, Αντ. Σάκκουλας. 

Διαμαντόπουλος, Θ., (1994), Η ελληνική συντηρητική παράταξη: ιστορική προσέγγιση και πολιτικά χαρακτηριστικά, Αθήνα, Παπαζήσης.

Pappas, T., (1999), Making Party Democracy in Greece, London, Macmillan Press.

Αλεξάκης, Μ., (2001), «Κεντροδεξιά ιδεολογία και Νέα Δημοκρατία:  Η πρόκληση και οι προοπτικές της συντηρητικής παράταξης», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 17, σελ. 103-139. 

Κατσούδας, Δ., (1991) «Συντηρητισμός και/ή Φιλελευθερισμός; Η ιδεολογική εξέλιξη της Νέας Δημοκρατίας», σε Ο φιλελευθερισμός στην Ελλάδα: Φιλελεύθερη θεωρία και πρακτική στην πολιτική και την κοινωνία της Ελλάδος, Αθήνα, Εστία. 

Λούλης , Γ., (1981), Το Ελληνικό Συντηρητικό κόμμα εν εξελίξει: Από τον  Πατερναλισμό στον Νέο- Φιλελευθερισμό; σε Νέος Φιλελευθερισμός.  Το μέλλον των μη Κολλεκτιβιστικών θεσμών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, Αθήνα, ΚΠΕΕ.

Katsoudas, D., (1987), «The Conservative Movement and New Democracy: From Past to Present», σε K. Fatherstone – D. Katsoudas(eds)  (1987), Political Change in Greece, Before and After Colonels, London – Sydney, Croom Helm.

Β.  Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Υποχρεωτικά

Σπουρδαλάκης Μ. (1998), «Από το ‘Κίνημα διαμαρτυρίας’ στο ‘Νέο ΠΑΣΟΚ’» στο Μ. Σπουρδαλάκη (επίμ.), ΠΑΣΟΚ.  Κράτος – Κόμμα – Κοινωνία, Αθήνα, Πατάκης, σελ. 15-74.

Πανταζόπουλος, Α., (2001), «Για το Λαό και το Εθνος». Η στιγμή Ανδρέα Παπανδρέου, 1965 –1989, Αθήνα, Πόλις.

Lyrintzis C. (1993) “PASOK in power:  From ‘Change’ to Disenchantment” στο R. Clogg (επιμ.) Greece 1981-1989.  The Populist Decade, Λονδίνο, The Macmillan Press, σελ. 26-46.

Spourdalakis M. & Tassis C. (2006) “ Party Change in Greece and the Vanguard Role of PASOK” South European Society & Politics, Vol. 11, No. 3-4, σελ. 497-512

Ελευθερίου, Κ. – Τάσσης, Χ., (2013)  ΠΑΣΟΚ: Η άνοδος και η πτώση (;) ενός             ηγεμονικού κόμματος, Αθήνα, Σαββάλας

Γεωργιάδου, Β. (2002) “Labour Party, SPD και ΠΑΣΟΚ: Συστήματα κομματικής διεύθυνσης και οργανωτική ανασυγκρότηση” στο Κατσούλης, Η. (επιμ), Νέα Σοσιαλδημοκρατία Περιεχόμενα Πολιτικής, Θεσμοί, Οργανωτικές Δομές, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, σ. 325-423

Επιλογές

Σπουρδαλάκης, Μ., (1988), ΠΑΣΟΚ: Δομή, εσωκομματικές κρίσεις και συγκέντρωση εξουσίας, Αθήνα, Εξάντας.

Mavrogordatos, G., (1983), Rise of the Green Sun. The Greek Election of 1981, Athens, A. Sakkoulas.

Papadopoulos, I., (1989), Dynamique du Discours Politique et Conquete du Povoir. Le Cas du PASOK 1974-1981, Berne, Peter Lang. 

Ελεφάντης, Α., (1991), Στον αστερισμό του λαϊκισμού, Αθήνα, Ο Πολίτης

Σπουρδαλάκη Μ. (επίμ.), (1998) ΠΑΣΟΚ.  Κράτος – Κόμμα – Κοινωνία, Αθήνα, Πατάκης.

Πανταζόπουλος, Α., (2006), Με τους πολίτες κατά του Λαού, Αθήνα, Εστία.

ΓΗ  Αριστερά

Υποχρεωτικά

Kalyvas S. and Marantzidis N. (2003), «Greek Communism, 1968-2001», East European                        Politics and Societies, Vol. 16, No 3, pp. 665-690

Smith O. (1993), “The Greek Communist Party in the Post-Gorbachev Era” in Bell D.S. (ed.), Western European Communism and the Collapse of Communism, Oxford: Berg, pp.  87-99

Μαραντζίδης Ν. (2009), «Το ΚΚΕ μετά το 1991: Από τον προλεταριακό διεθνισμό στον  εθνολαϊκισμό» στο Κωνσταντινίδης Γ. κ.α. Κόμματα και Πολιτική στην Ελλάδα: Οι σύγχρονες εξελίξεις, Αθήνα: Κριτική, σ. 259-270

 Tsakatika M. & C. Eleftheriou (2013) «The Radical Left's Turn towards Civil Society in Greece: One Strategy, Two Paths» , South European Society and Politics Volume 18, Issue 1, pp. 81-99

Βερναδάκης Χρ, (2003), «Στην αναζήτηση της Αριστεράς:  Οι αμφιλεγόμενες ταυτότητες της παραδοσιακής ελληνικής Αριστεράς», στου ιδίου (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα, Αθήνα, Ινστιτουτο VPRC, 41-59.

Επιλογές

Kapetanyannis V. (1993), «The Left in the 1980s:  Too Little, too Late», στο R. Clogg (επιμ.) Greece 1981-1989.  The Populist Decade, Λονδίνο, The Macmillan Press, σελ. 113-130.

 Papayannakis M. (1981), «The Crisis of the Greek Left», στο H. Penniman (επιμ.) Greece at the Polls, Washington & London, American Enterprises Institute for Public Policy Research, σελ. 130-159.

Νικολακόπουλος Ηλίας (1984), «Τα εκλογικά αποτελέσματα και η επιρροή της κομμουνιστική αριστεράς» στο Ν. Διαμαντούρος κά, (επίμ.), Οι εκλογές του 1981, Αθήνα, ΕΕΠΕ-Εστία.

Achimastos M. (1990), L'ideologie politique du parti communiste grec (1974-1985): limites et

           dynamiques de l'efficacite ideologique communiste dans la societe Grecque, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Universite de Paris VII, thesis.ekt.gr/content/index.jsp

Dunphy R. (2004), Contesting Capitalism?: Left Parties and European Integration, Manchester, New York: Manchester University Press, pp. 103-112

Eleftheriou C. (2009), «“The uneasy ‘symbiosis’”. Factionalism and Radical Politics in Synaspismos», paper presented at the 4th Hellenic Observatory PhD Symposium

Karabakakis V. (1997) «Greek communist party 1940-1990: from social patriotism to social                        democracy», Critique, Vol. 25, No 1, pp. 97-117

Kitsikis D. (1979) «Greece: Communism in a Non-Western Setting» in Albright D.E., Communism and Political Systems in Western Europe, Boulder, Colorado: Westview Press, pp. 211-242

Kitsikis D. (1988), «Populism, Eurocommunism and the KKE. The Communist Party of Greece» in Fennema M. and Waller M., Communist Parties in Western Europe: Decline or Adaptation?, Oxford: Blackwell, 96-111

Φιλίππου Β. (2007) «Η έννοια της πολιτικής αντιπροσώπευσης και η οργάνωση των κομμάτων: το παράδειγμα του Συνασπισμού» στο Βερναρδάκης Χ., Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2005-06, Αθήνα: Σαββάλας, σ. 40-70

Τσακατίκα Μ., Ξεζωνάκης Γ., Μπίστης Α. (2009), «Ανανέωση πολιτικού προσωπικού και μεταϋλιστικές αξίες στον ΣΥΝ» στο Κωνσταντινίδης, ο.π., σ. 271-306

Δ. Η Ακροδεξιά

Υποχρεωτικά

Γεωργιάδου, Β. (2011). Η ελληνική άκρα δεξιά στον χώρο και στον χρόνο: η συγκριτική της διάσταση, Επιστήμη και Κοινωνία, τεύχ. 27.

Γεωργιάδου Β. (2009), «Πώς γεμίζει η δεξαμενή της ακροδεξιάς; Στρατηγικές αντιμετώπισης του ΛΑ.Ο.Σ. και ψήφος διαμαρτυρίας» στο Κωνσταντινίδης Γ. κ.α. Κόμματα και Πολιτική στην Ελλάδα: Οι σύγχρονες εξελίξεις, Αθήνα: Κριτική, σ. 307-330

Ζαφειρόπουλος Κ. (2008), «Ν.Δ.-ΛΑ.Ο.Σ.: Αλληλεξάρτηση και ποικιλομορφία της εκλογικής τους απήχησης», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 21

Ψαρράς, Δ. (2012),  Η μαύρη βίβλος της Χρυσής Αυγής. Ντοκουμέντα από την ιστορία  και τη δράση μιας ναζιστικής ομάδας, Αθήνα, Πόλις

Τσιράς, Στ., (2012),  Έθνος και Λαός. Νέα Άκρα Δεξιά και λαϊκισμός, Αθήνα,  Επίκεντρο.

Γεωργιάδου Β. (2015) «Αντλώντας από τις δεξαμενές της Δεξιάς. Εκλογικά κάστρα και ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής» στο Νίκος Γεωργαράκης και Νίκος Δεμερτζής, επιμ., Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας: κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Εκδόσεις Gutenberg και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, 

Πέτρου Μ, Γιώργος Κανδύλης, Κώστας Βακαλόπουλος, (2015), «Μυθοποιητική αφήγηση και κουλτούρα βίας. Ερμηνεύοντας την υποστήριξη της Χρυσής Αυγής στην ελληνική περιφέρεια» στο Νίκος Γεωργαράκης και Νίκος Δεμερτζής, επιμ., Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας: κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Εκδόσεις Gutenberg και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών  

Επιλογές

Γεωργιάδου Β. (2008), «Ψηφίζοντας την άκρα δεξιά. Η εκλογική επιλογή του ΛΑ.Ο.Σ.», Επιστήμη και Κοινωνία, τχ. 19

Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος Δ. (2009), «Vive la Grece. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ως «κόμβος» της ελληνικής ακροδεξιάς» Θέσεις, 108, Ιούλιος-Σεπτέμβριος, σ. 101-132

Milza P. (2004), Οι μελανοχιτώνες της Ευρώπης: Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά από το 1945 μέχρι σήμερα, Αθήνα: Scripta, σ. 513-519

Γεωργιάδου Β. (2004), «Η εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου», Επιστήμη και Κοινωνία, τχ. 12, σ. 173-212

Κουκουράκης Γ. (2005), «Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑΟΣ) και ο χώρος της άκρας δεξιάς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα» στο Βερναρδάκης Χ., Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2004, Αθήνα: Σαββάλας, σ. 128-140

Πανταζόπουλος Α. (2005), «Ο Λαϊκισμός της Δεξιάς. Το φαινόμενο της αποχής, η Νέα Δημοκρατία και ο ΛΑΟΣ πριν και μετά τα ευρωεκλογές» στο Βερναρδάκης, ο.π., σ. 141-163

Ε.  Οι μετασχηματισμοί στο κομματικό σύστημα: από την κοινωνία στο κράτος.

Υποχρεωτικά

Βερναρδάκης, Χρ., (2011) ,  Πολιτικά Κόμματα, Εκλογές και Κομματικό σύστημα – Οι μετασχηματισμοί της πολιτικής αντιπροσώπευσης 1990-2010, Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  Εκδόσεις Σάκκουλα

Βούλγαρης, Γ (2013),  Η μεταπολιτευτική Ελλάδα 1974-2009, Αθήνα, Πόλις.

Μοσχονάς, Γ., (2000), «Η διαιρετική τομή Δεξιάς-Αντιδεξίας στη Μεταπολίτευση(1974-1990). Το περιεχόμενο της τομής και όψεις της στρατηγικής των κομμάτων του «αντιδεξιού υποσυστήματος», σε Ν. Δεμερτζής (επ.), Η ελληνική πολιτική κουλτούρα σήμερα, (γ’ έκδοση),  Αθήνα, Οδυσσέας, σελ. 159-215.

Εύθυμης Παπαβλασόπουλος, (2015), «Μετατοπίσεις στο ελληνικό κομματικό σύστημα: Από το ενιαίο μαζικό κόμμα του κράτους στο κόμμα "εκτάκτου εθνικής ανάγκης";» στο Νίκος Γεωργαράκης και Νίκος Δεμερτζής, επιμ., Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας: κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Εκδόσεις Gutenberg και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών   

Lyrintzis C. (2005), “The Changing Party System:  Stable Democracy, Contested ‘Modernization’, στο ίδιο, σελ. 242-259, στα ελληνικά K. Featherstone, Πολιτική στην Ελλάδα. Η πρόκληση του εκσυγχρονισμού, Αθήνα, εκδόσεις οκτώ, 2007.

Βερναρδακης, Χρ. (2005), «Πολιτικά κόμματα και «μεσαίος χώρος».  Οι ιδεολογικές και πολιτισμικές συντεταγμένες των σημερινών πολιτικών δυνάμεων» σε Χ. Βερναρδάκης (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 2004, Ινστιτουτο VPRC, Σαββάλας σελ. 57-85.

Παππάς, Τ., (2001), «Κομματικό σύστημα και πολιτικός ανταγωνισμός στην Ελλάδα, 1981-2001», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης , τχ.  17.

Γεωργιάδου, Β. (2000-2001), “Από το κόμμα περιχαρακωμένων μελών στο `κόμμα-δίκτυο’; Όψεις της οργανωτικής ανασυγκρότησης των πολιτικών κομμάτων στην ύστερη νεωτερικότητα”, Επιστήμη και Κοινωνία, τχ. 5-6, σ. 203-235

Επιλογές

“2007 Greek Elections:  Signs of major political realignment.  Challenges and hopes for the Left”, Studies in Political Economy, Νο. 82, Fall 2008.

Nicolacopoulos I. (2005), “ Elections and Voters, 1974-2004:  Old Clevages and New Issues”, West European Politics, Vol. 28, no. 2, σελ. 260-278, στα ελληνικά K. Featherstone, Πολιτική στην Ελλάδα. Η πρόκληση του εκσυγχρονισμού, Αθήνα, εκδόσεις οκτώ, 2007.

Λουλης. Γ., (2004), Το τέλος μιας κυριαρχίας. Πως και γιατί το ΠΑΣΟΚ έχασε τις εκλογές, Αθήνα Λιβάνης

Η. Κατσούλης, (1990), «Το παγιωμένο» κομματικό σύστημα στη μεταβατική κοινωνία: Εξελιξεις και προπτικές σε Γ. Βούλγαρης κ.α., Εκλογές και κόμματα στη δεκαετία του ‘80. Εξελίξεις και προοπτικές του πολιτικού συστήματος, Αθήνα, Θεμέλιο, σελ. 31-43.

Papadopoulos, Y., (1989), «Parties, State and Society in Greece: Continuity within Change», West European Politics, vol. 12, no3, σελ. 55-71.

Mαυρογορδάτος, Γ., (1982), «Αριστερά δεξιά και κέντρο στο χώρο του εκλογικού ανταγωνισμού», Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 2.

Mavrogordatos, G., (1984), «The Greek Party System: A Case of “Limited but Polarized Pluralism», West European Politics, vol. 7, no 4..

Βενιζέλος, Ε. (2003), “Το ‘ανοιχτό κόμμα’ ως απάντηση στην κρίση του κομματικού φαινομένου” στο Τσάτσος, Δ. και Ξ. Κοντιάδης (επιμ), Το μέλλον των πολιτικών κομμάτων, Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 15-38

Κατσούλης, Η. (2002), “Η απαξίωση των πολιτικών κομμάτων και το ‘παράδοξο της ανάπτυξης’” στο Κατσούλης, Η. (επιμ), Νέα Σοσιαλδημοκρατία Περιεχόμενα Πολιτικής, Θεσμοί, Οργανωτικές Δομές, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, σ. 15-76

Ρόρη, Λ., (2015), «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και μεταβολές στον κομματικό ανταγωνισμό», στο Νίκος Γεωργαράκης και Νίκος Δεμερτζής, επιμ., Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας: κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Εκδόσεις Gutenberg και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών   

2.  Τα Οργανωμένα Συμφέροντα: Δομές, σχέσεις και θεσμοί εκπροσώπησης

 Α.  Οι Εργοδοτικές Οργανώσεις

Μαυρογορδάτος Γ. (1988), Μεταξύ Πιτυοκάμπτη και Προκρούστη: Οι Επαγγελματικές οργανώσεις στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα,  Οδυσσέας, σελ. 137-189.

Μουδόπουλος Σ. (1994), Οι εργοδοτικές ενώσεις και η προβληματική της οργάνωσης των ελεύθερων επαγγελματιών, Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή.

Αρανίτου, Β., (2006), Το μικρό εμπόριο στην μεταπολεμική Ελλάδα, Παπαζήσης, Αθήνα, σελ. 155 επ.

Β.  Ο Εργατικός Συνδικαλισμός

Κασιμάτη Κ. (επιμ.) Το ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα στο Τέλος του 20ου Αιώνα. Αθήνα: Εκδ.  Gutenberg, 1998.

Αναλυτής, Ν. κά. (επιμ.) Το Ελληνικό Συνδικαλιστικό Κίνημα στο τέλος του 20ου αιώνα. Αθήνα: Gutenberg, 1997.

Γκίβαλος Μ. (1999), «Μαζικότητα – ρόλος – ισχύς των συνδικάτων» στο Ινστιτούτο V-Project Research Consulting (επιμ.), Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα: Έρευνες – δημοσκοπήσεις 1999-2000, Αθήνα: «Νέα Σύνορα» - Α.Α. Λιβάνη.

Ζαμπαρλούκου Στέλλα, (1997), Κράτος και εργατικός συνδικαλισμός στην Ελλάδα,1936-90: Μια συγκριτική προσέγγιση, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Ζαμπαρλούκου, Σ., (1996), « Συνδικαλιστικό κίνημα και κρατικός παρεμβατισμός στην μεταπολιτευτική Ελλάδα: μια συγκριτική προσέγγιση» σε  Χρ. Λυριντζής – Ηλ. Νικολακόπουλος – Δ. Σωτηρόπουλος, Κοινωνία και Πολιτική. Όψεις της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας. 1974-1994, Αθήνα, Θεμέλιο.

Κατσανέβας Θ. (1994), Το σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα, Αθήνα: Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη.

Κουκουλές Φ.Γ. - Τζανετάκος Β. (1986) Συνδικαλιστικό κίνημα 1981-1986: Η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε, Αθήνα: Οδυσσέας

Ioannou Ch. (1999) Trace Unions in Greece: Development, Structures and Propects, Athens: Electronic Edition FES Library 2000 www.fes.de/fulltext/bueros/ athen/00740001.htm

Γ.  Οι μετασχηματισμοί στο σύστημα εκπροσώπησης των συμφερόντων: Από την                               πολιτική χειραγώγηση στη θεσμική αυτονομία

Παπαβλασόπουλος Ε., Σπουρδαλάκης Μ. «Κόμματα, ομάδες συμφερόντων και οι μετασχηματισμοί στο σύστημα εκπροσώπησης.  Πέρα από τις θεωρίες της κρίσης», στο Κοντιάδης (επιμ.), Κρίση του ελληνικού συστήματος;  Σύγχρονες προκλήσεις και μεταρρυθμιστικές προοπτικές, Ξ. Κοντιάδης (επίμ.), Αθήνα, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Παπαζήσης, 2008.

Κιούκιας Δ. (1994) Οργάνωση συμφερόντων στην Ελλάδα. Ενσωμάτωση και πρόσβαση στο κράτος σε μια συγκριτική προοπτική, Αθήνα: Εξάντας

Μαυρογορδάτος Γ. (2001) Ομάδες πίεσης και Δημοκρατία, Αθήνα: Πατάκη.

Μαυρογορδάτος Γ. (1988), Μεταξύ Πιτυοκάμπτη και Προκρούστη: Οι Επαγγελματικές οργανώσεις στη σημερινή Ελλάδα, Αθήνα:  Οδυσσέας.

Lavdas A.K., (2005), “Interest Groups in Disjointed Corporatism:  Social Dialogue in Greece and European ‘Competitive Corporatism’” West European Politics, Vol. 28, no. 2,σελ. 297-316.

Αρανίτου Β.( 2013) Κοινωνικός διάλογος και εργοδοτικές οργανώσεις Από τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων στην ηγεμονία των «αγορών», Αθήνα, Σαββάλας,

3.  Κράτος και Κοινωνία Πολιτών: Θεωρητικές προσεγγίσεις και θεσμικές αποτυπώσεις .

Υποχρεωτικά

Μουζέλης Ν. – Γ. Παγουλάτος, (2003), Κοινωνία πολιτών και ιδιότητα του πολιτη στην μεταπολεμική Ελλαδα σε  Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης τχ.22, σελ. 5-29.

Βούλγαρης, Γ. (2006). «Κράτος και κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα.  Μια σχεση προς επανεξέταση», σε Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης τχ. 28, σελ.5-33

Σωτηρόπουλος, Δ.  (2004), «Η Κοινωνία Πολιτών στην Ελλάδα: Ατροφική ή Αφανής;» στο Δ. Σωτηρόπουλος (επιμ.), Η άγνωστη κοινωνία πολιτών, εκδ. Ποταμός, Αθήνα, σελ.117-162.

Επιλογές

Μακρυδημήτρης, Α. (2002),  Κράτος και κοινωνία των πολιτών, Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις, Αθήνα,  σελ. 47-72.

Σωτηρόπουλος, Δ. (2004), «Τρέχουσες αντιλήψεις και ερωτήματα για την Κοινωνία Πολιτών» στο Δ. Σωτηρόπουλος (επιμ.), Η άγνωστη κοινωνία πολιτών, εκδ. Ποταμός, Αθήνα, σελ. 17-24.

Μουζέλης, Ν.  «Νεωτερικότητα, ύστερη ανάπτυξη και Κοινωνία των Πολιτών» στο Κοινωνία Πολιτών, τευχ. 1., σελ. 40-52

Βενιζέλος, Ευ.(2001),  «Οι περιπέτειες της Κοινωνίας των Πολιτών» σε Κοινωνία Πολιτών, τευχ. 5., σελ. 22-31.

Ψημίτης Μ. – Ν. Σεβαστακης, (2002), «Ο «ισχνός» εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα.  Όψεις της πολιτικοθεσμικής πραγματικότητας και συγκρότηση της συλλογικής δράσης» σε Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Ιδεολογικά ρεύματα και τάσεις της διανόησης στην σημερινή Ελλάδα Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, σελ. 61-86.

Μποτετζάγιας, Ι. (2006), ΜΚΟ και Κοινωνία Πολιτών, Μια προβληματική σχέση: Η περίπτωση των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων σε Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ.27 σελ.71-95

ΙV.  Μετασχηματισμοί του πολιτικού συστήματος:  Από την Κυβέρνηση στη Διακυβέρνηση και στην Κρίση

Καρκατσούλης, Π. ( 2004) Tο κράτος σε μετάβαση. Από τη διοικητική μεταρρύθμιση και το νέο δημόσιο μάνατζμεντ στη διακυβέρνηση, Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης.

Κοντιάδης, Ξ. (2009), Ελλειμματική Δημοκρατία. Κράτος και κόμματα στη σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα, εκδ. Ι. Σιδέρης

Καμτσίδου Ι. (2013) «Οικονομική κρίση, Σύνταγμα και δημοκρατία» σε Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ  Κρίση και πολιτικό σύστημα, Αθήνα   Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΑ

Αρανίτου Β., Ε. Παπαβλασοπουλος, Μ. Σπουρδαλάκης (2011) «Από την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση…στο Μνημόνιο: Το «χρονικό» μιας προαναγγελθείσας κρίσης» στο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 134-135, ειδικό τεύχος η Ελλάδα σε κρίση, Α’ – Β’ ,2011  

Τσέκος, Θ., Ν., (2015), «Διαρθρωτικές αλλαγές και διοικητική μεταρρύθμιση», στο Νίκος Γεωργαράκης και Νίκος Δεμερτζής, επιμ., Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας: κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Εκδόσεις Gutenberg και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών   

Ρομπόλης, Σ., Γ., (2015), «Οικονομική κρίση και κράτος πρόνοιας» στο Νίκος Γεωργαράκης και Νίκος Δεμερτζής, επιμ., Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας: κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Εκδόσεις Gutenberg και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών    Μαυρογορδάτος, Γ., Θ. (2015), «Κρίση αντιπροσώπευσης: Τα συνδικάτα και οι άλλες επαγγελματικές οργανώσεις» στο Νίκος Γεωργαράκης και Νίκος Δεμερτζής, επιμ., Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας: κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Εκδόσεις Gutenberg και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών   

Αρανίτου, Β., (2015), «Εργοδοτικές οργανώσεις, συνδικάτα και κοινωνικός διάλογος την εποχή των μνημονίων» στο Νίκος Γεωργαράκης και Νίκος Δεμερτζής, επιμ., Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας: κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Εκδόσεις Gutenberg και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών   

Πανταζόπουλος, Α., (2013), Ο αριστερός εθνικολαϊκισμός 2008-2013. Από την 'εξέγερση' του Δεκέμβρη, τους 'Αγανακτισμένους' και τις εκλογές του 2012 μέχρι το νέο κυπριακό ζήτημα, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο.

Ντάβου Μπ., Ν. Δεμερτζής, Β. Θάνος, (2015), «Συναισθήματα, κίνητρα και πολιτική συμπεριφορά στην Ελλάδα της κρίσης» στο Νίκος Γεωργαράκης και Νίκος Δεμερτζής, επιμ., Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας: κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Εκδόσεις Gutenberg και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών   

Αφουξενίδης, Αλ., (2015), «Η κοινωνία πολιτών στην εποχή της κρίσης» στο Νίκος Γεωργαράκης και Νίκος Δεμερτζής, επιμ., Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας: κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Εκδόσεις Gutenberg και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 

Καβουλάκος, Κ. Ι., Γ. Γριτζάς, (2015), «Κινήματα και εναλλακτικοί χώροι στην Ελλάδα της κρίσης. Μια νέα κοινωνία πολιτών», στο Νίκος Γεωργαράκης και Νίκος Δεμερτζής, επιμ. (2015), Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας: κρίση και αποδόμηση του πολιτικού, Εκδόσεις Gutenberg και Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.