Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Εκμετάλλευση και Κυριάρχηση: Εξουσία, Ανισότητα και τα Όρια του Καπιταλισμού

Εκμετάλλευση και Κυριάρχηση: Εξουσία, Ανισότητα και τα Όρια του Καπιταλισμού

 

Νικόλας Βρούσαλης, αναπληρωτής καθηγητής στην πρακτική φιλοσοφία, Erasmus University Rotterdam

 

Σκοπός

Το μάθημα αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη συζήτηση γύρω από την εκμετάλλευση προσώπου από πρόσωπο στην πρόσφατη κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία και να φωτίσει τις διεπιστημονικές της πτυχές, με έμφαση στη σύγχρονη πολιτική οικονομία και ιστορική κοινωνιολογία.

 

Περιεχόμενο

Η βάση για το μάθημα είναι το βιβλίο:

Vrousalis, N. Exploitation as Domination: What Makes Capitalism Unjust (Oxford: Oxford University Press, 2022)

Το βιβλίο θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες πριν το μάθημα.

 

Βαθμολόγηση

Ένα δοκίμιο μέχρι 3000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας).

Ημερομηνία υποβολής: μέχρι 20 Ιανουαρίου 2023, 23.59, στο vrousalis[at]esphil.eur[dot]nl

 

Προτείνεται η κατάθεση σχεδιαγράμματος και περίληψης (μέχρι 300 λέξεις) του δοκιμίου.

Ημερομηνία υποβολής: μέχρι 6 Ιανουαρίου 2022 στο παραπάνω email. Το περιεχόμενο του σχεδιαγράμματος θα συζητηθεί τη δεύτερη βδομάδα του Ιανουαρίου.

 

Προετοιμασία

- Kymlicka, W. 2002. Η Πολιτική Φιλοσοφία της Εποχής μας. Μτφ. Γ. Μολύβας (Αθήνα: Πόλις). Κεφάλαια 3 και 5.

- Wertheimer, A. & M. Zwolinski. 2016. “Exploitation.” Stanford Encyclopedia of Philosophy https://plato.stanford.edu/entries/exploitation/

- Vrousalis, N. “Introduction” στο Exploitation as Domination

 

Πρόγραμμα

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ένα κεφάλαιο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα δίνεται περαιτέρω βιβλιογραφία κατ’αντιστοιχία στην προβληματική του εκάστοτε κεφαλαίου.

14/12, κεφ. 1: Θεωρίες εκμετάλλευσης στην σύγχρονη κοινωνική φιλοσοφία

15/12, κεφ. 2: Κυριαρχία και εργασία

16/12, κεφ. 3: Πως κυριαρχούν οι εκμεταλλευτές

19/12, κεφ. 4: Δομική εκμετάλλευση και αγορά

20/12, κεφ. 5: Καπιταλιστική εκμετάλλευση

21/12, κεφ. 6: Εκμετάλλευση και διεθνείς σχέσεις

22/12, κεφ. 7: Η χειραφετημένη οικονομία

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθήματος

Τετάρτη 14/12/2022 – 16:00-22:00

Πέμπτη 15/12/2022 – 16:00-19:00

Παρασκευή 16/12/2022 - 16:00-22:00

Δευτέρα 19/10/2022 – 19:00-22:00

Τρίτη 20/12/2022 - 19:00-22:00

Τετάρτη 21/12/2022 – 16:00-22:00

Πέμπτη 22/12/2022 – 16:00-19:00

Παρασκευή 23/12/2022 - 16:00-22:00

 

Το μάθημα θα διεξάγεται στην αίθ. 4, 2ος όρ., Αιόλου 42-44