Αρχική σελίδα » Μαθήματα » Αστική Κοινωνία και Κράτος: Η Πολιτική στη Νεωτερική Συνθήκη

Αστική Κοινωνία και Κράτος: Η Πολιτική στη Νεωτερική Συνθήκη

 

Καρύδας Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ

 

Κεντρικό ζητούμενο του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στην προβληματική του διαχωρισμού κράτους και αστικής κοινωνίας ως καταστατικής συνθήκης του νεωτερικού κόσμου στον ορίζοντα της φιλοσοφικής πραγμάτευσης της σχέσης μορφής και περιεχομένου. Η παρουσίαση και συζήτηση της θεματολογίας θα οργανωθεί με άξονα το close reading του πρώιμου έργου του Κ. Μαρξ, Κριτική της εγελιανής Φιλοσοφίας του Δικαίου. Η ανάγνωσή του θα πλαισιωθεί από τη μια πλευρά από το συσχετισμό των παραγράφων του έργου του Χέγκελ στις οποίες αναφέρεται, όπως και την παραπομπή στα χωρία της Επιστήμης της Λογικής που αποτελούν τη θεωρητική μήτρα της επεξεργασίας της κοινωνικής θεωρίας του Δικαίου. Από την άλλη θα συζητηθούν μικρά αποσπάσματα από το έργο του Μαξ Βέμπερ (Η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, Οικονομία και Κοινωνία) που αφορούν στην ένταση μεταξύ κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων και δικαιοπολιτικών ρυθμίσεων / κρατικών θεσμών. Αν η πρόοδος στην πραγμάτευση των κειμένων κριθεί ικανοποιητική, προβλέπεται καταληκτικά να συζητηθούν χωρία από το έργο του Καρλ Σμιτ (Η έννοια του πολιτικού, Πολιτική Θεολογία) σχετικά με τη θεμελίωση του Δικαίου. 

Η συμμετοχή στο σεμινάριο προϋποθέτει τη ρητή δέσμευση να αναληφθούν μια ή δυο αναλυτικές παρουσιάσεις των υπό συζήτηση κειμένων.