Αρχική σελίδα » Διδάσκοντες » Παντελίδου-Μαλούτα Μάρω

Παντελίδου-Μαλούτα Μάρω

Η Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα, σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στα Πανεπιστήμια της Λωζάννης, της Γενεύης και των Παρισίων (Paris I, Sorbonne) καθώς και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, όπου και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή. Ασχολείται με τις πολιτισμικές συνιστώσες της πολιτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα με τη διαδικασία διαμόρφωσης και τους τρόπους έκφρασης της πολιτικής ταυτότητας των υποκειμένων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει στο σύστημα έμφυλων σχέσεων, ενώ οι δημοσιεύσεις της αναφέρονται τόσο σε ερευνητικά πορίσματα όσο και σε θεωρητικές επεξεργασίες, κυρίως στο πλαίσιο της φεμινιστικής θεωρίας. Στο Τμήμα ΠΕΔΔ, όπου είναι Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, διδάσκει τα μαθήματα: Πολιτική Συμπεριφορά, Πολιτική Κουλτούρα και Κοινωνικοποίηση, Πολιτική Ανάλυση και Φεμινιστική Θεωρία καθώς και Φύλο και Θεωρία της Δημοκρατίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, όπου εκ περιτροπής με άλλους/-ες διδάσκοντες/-ουσες διδάσκει και το υποχρεωτικό μάθημα Σύγχρονα Ζητήματα Πολιτικής Δράσης και Εκπροσώπησης. Τα πιο πρόσφατα βιβλία είναι: The gender of Democracy, London, Routledge, 2006, και: Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου/Μισός αιώνας γυναίκες στη Βουλή, Αθήνα, Ιδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2006 καθώς και Πολιτική Συμπεριφορά: Θεωρία, Έρευνα και Ελληνική πολιτική, Αθήνα, Σαββάλας, 2012.