Αρχική σελίδα » Διδάσκοντες » Καυταντζόγλου Ιωάννα

Καυταντζόγλου Ιωάννα

H Ιωάννα Καυταντζόγλου είναι κοινωνιολόγος. Ήταν Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης  & Δημοσίας Διοίκησης (ΠΕΔΔ) του Πανεπιστημίου Αθηνών .  Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία στα Πανεπιστήμια της Γενεύης   και των Παρισίων   (Paris I Panthéon-Sorbonne και Paris VII-Jussieu) όπου και υποστήριξε τη διατριβή της  (Doctorat  d’Etat ès Lettres et Sciences Humaines) to 1985.  Εχει διδάξει στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γενεύης, στο Ινστιτούτο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Paris I Panthéon-Sorbonne και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.  Διίδασκε κοινωνιολογία και μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοίκησης.

                            Είναι  υπεύθυνη των μεταπτυχιακών  μαθημάτων  «Περί μεσαίων τάξεων» στο Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογία  & Πολιτική Επιστήμη του Τμήματος ΠΕΔΔ όπως και «Κοινωνιολογική ανάλυση των κοινωνικών ταξινομιών και ιεραρχιών»  στο Διακρατικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία- EΚΠΑ/ University College London.

        Στα  επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι σχέσεις χρόνου και κοινωνίας, η πολιτική και κοινωνιολογία της ανάπτυξης, οι κοινωνικές ανισότητες και  ο αποκλεισμός, η θέση της  εργασίας στη σύγχρονη  κοινωνία και η κατάσταση των μεσαίων τάξεων.

 

Επιλογή   δημοσιεύσεων

 

Ο κύκλος και η γραμμή. Οψεις του κοινωνικού χρόνου. Αθήνα, Εξάντας, 1995, 142 σ.

 “Προλεγόμενα”  στο T.H. Eriksen, The Tyranny of the Moment, Αθήνα, Σαββάλας, 2005

 Κοινωνικός αποκλεισμός: εντός, εκτός και υπό. Θεωρητικές, ιστορικές και πολιτικές καταβολές μιας  διφορούμενης έννοιας. Αθήνα, Σαββάλας, 2006

«Η φθίνουσα εμπιστοσύνη  στους πολιτικούς θεσμούς στην Ελλάδα και ο ρόλος των ΜΜΕ», (με την Ρ.Παναγιωτοπούλου), στον συλλογικό τόμο Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα, Αθήνα , Νήσος, 2014.